Probleem – 1

Betonrot bedreigt infrastructuur

Infrastructuur en vastgoed vertegenwoordigen een waarde. Gewapend beton vormt een belangrijk fundament onder al deze bouwwerken.

Corrosie en vorst kunnen betonrot veroorzaken. Betonreparatie is duur, niet alleen door arbeid en materiaalkosten maar ook door indirecte kosten als gevolg van wegafsluitingen,  -omleidingen, vervangende woon- of werkruimte en inkomstenderving.

Dit onderstreept het belang van het voorkomen en beperken van kosten van betonrotreparatie.

Oplossing – 2

Betonrot voorkomen en stoppen

Orange Nano Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete producten kunnen betonrot voorkomen en reeds ingezette corrosie met meer dan 10 jaar stoppen. Het product:

Verhindert water en chloride opname

Orange Nano Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete beschermt betonnen constructies langdurig tegen binnendringen van vocht en chloriden. Het is onzichtbaar en dringt zeer diep in waardoor het bestand is tegen UV en mechanische slijtage. De kleine Silanen voorkomen vocht indringing en daardoor veroorzaakte schade maar zorgen er tegelijkertijd voor dat het beton blijft “ademen”.

Voorkomt dure reparaties

Betonrot begint met intreding van vocht die leidt tot corrosie van het wapeningsstaal. Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete voorkomt intreding van vocht in het beton waardoor betonrot effectief wordt voorkomen. De investering in de preventieve behandeling van het gewapend beton met Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete is vele malen lager dan de kosten van reparatie van betonrot. Onderzoekers van de Universiteit Karlsruhe schatten dat de kosten van preventieve behandeling van een viaductpijler tot 90% lager zijn dan de kosten van het repareren van schade die kan ontstaan aan onbehandelde oppervlakken. Investeren in een behandeling met Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete levert op lange termijn dus beduidend meer op dan dat het kost.

Stopt actieve corrosie

Binnengedrongen watermoleculen binden zich elektrostatisch aan het beton en vormen daarmee een geleidend medium voor chloride ionen die de bewapening aantasten. Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete stopt actieve corrosie langdurig door het neutraliseren van de elektrochemische corrosiereactie, de beperkte geleiding van chloride ionen kan reeds ingezette corrosie met meer dan 10 jaar stoppen.

Voorkomt herhaaldelijke reparaties

Betonrot keert na reparatie vaak snel terug in het aangrenzende materiaal (ring anode effect). Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete voorkomt nieuwe corrosieplekken na betonreparatie waardoor de herhaaldelijke reparatiecyclus wordt gestopt en het gerepareerde materiaal ook echt gerepareerd is.

Werking – 3

Zo werkt het:

 • Regenwater met daarin opgeloste chloriden kan ongehinderd het gewapend beton intrekken .
 • Regenwater met daarin opgeloste chloriden kan ongehinderd het gewapend beton intrekken .
 • Regenwater met daarin opgeloste chloriden kan ongehinderd het gewapend beton intrekken .
 • Regenwater met daarin opgeloste chloriden kan ongehinderd het gewapend beton intrekken .
 • Regenwater met daarin opgeloste chloriden kan ongehinderd het gewapend beton intrekken .
 • Voordelen – 4

  De voordelen:

  • Voorkomt betonrot

   Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete voorkomt dat vocht en chloriden de beton wapening bereiken en tot corrosie leiden.

  • Stopt betonrot

   Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete reeds stopt reeds ingezette corrosie langdurig.

  • Voorkomt herhaaldelijke reparaties

   Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete voorkomt nieuwe corrosieplekken waardoor herhaaldelijke reparatie wordt voorkomen.

  • Effectief

   Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete leidt tot een drastische vochtopname reductie (> 90%).

  • Lange Levensduur

   Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete is lang werkzaam, het heeft een lange levensduur van meer dan 10 jaar.

  • Ademend

   Met Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete behandelde bouwmaterialen behouden het ademend karakter.

  • Robuust

   Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete dringt diep in het materiaal waardoor het bestand is tegen alkaliën, UV en mechanische slijtage.

  • Onzichtbaar

   Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete is onzichtbaar, het behandelde oppervlak blijft optisch gelijk.

  • Eenvoudig in gebruik

   Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete is zeer gebruiksvriendelijk en zeer eenvoudig aan te brengen.

  • Spaart geld

   Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete voorkomt dure reparaties en de hoge indirecte kosten als het gevolg daarvan.